Școala primară

Hai să învățăm!
Înscrieri

MISIUNE

Formarea elevilor ca personalități autonome, creative, oferindu-le atenție și înțelegere.

VALORI

Onestitatea, încrederea, dragostea față de copii si dorința continuă de dezvoltare, în ritmul societății.

VIZIUNE

La Happy Children Academy, fiecare copil este important!

Școala noastră își concentrează eforturile educaționale în sensul formării elevilor săi ca absolvenți de succes, capabili să se integreze social, să ducă o viață de calitate.

Școala Primară Happy Children Academy își desfășoară activitatea pornind de la Curriculum-ul Școlar Românesc cu o extensie de activități extracurriculare și conținuturi din Curriculum-ul Britanic.

Limba engleză este predată intensiv 10 ore pe săptămână și este văzută ca sistem de comunicare și mijloc de cunoaștere a lumii. Școala noastră susține promovarea examenelor Cambridge (YLE, KET, PET, FCE), fiind partener al British Council.

Orele de studiu individual în clasă / acasă funcționează ca o disciplină intelectuală având rolul dezvoltării deprinderilor de a studia, de a culege informații, de a aprofunda materia studiată la orele de curs, dar și de a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor.

Abordarea temelor se face într-o manieră modernă, utilizând tehnici de predare creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice la standarde specifice.

Activitățile de recuperare – ameliorare, consolidare și dezvoltare (teme) se efectuează în timpul programului.

Evaluarea se realizează prin acordarea calificativelor pentru ciclul primar / notelor pentru ciclul gimnazial, raport scris de evaluare semestrial, raport scris de evaluare anual.

Diplomele și certificatele școlare eliberate de Happy Children Academy au valoare recunoscută de Ministerul Educației Naționale.

Programele școlare în vigoare pot fi studiate accesând unul dintre link-urile următoare: http://www.edu.ro/ sau http://www.ise.ro/

Acordăm o atenție deosebită relației școală-familie deoarece eficiența acestei echipe are ca rezultat parcursul ascendent al elevului. În cadrul întâlnirilor (ședințe cu părinții, consultații, ateliere și workshop-uri, lecții deschise, asistențe) se abordează subiecte privind dezvoltarea individuală a copilului, progresul școlar, nivelul formării competențelor, identificându-se cauze, efecte și modalități de abordare.

Elevi

Distincții și premii

Profesori

Ani de la înființare

Unde ne găsiți

Grădinița: str. Stefan cel Mare, nr. 21A, Voluntari-Pipera, Ilfov
Școala: Bd. Pipera 113, Voluntari-Pipera, Ilfov

Telephone: 0722 512 577 sau 0733 923 264
Email: office@happychildrenacademy.ro
Program: L - V   între orele 8:00 - 18:00

Politica de antidiscriminare

Happy Children Academy nu discriminează pe baza criteriilor de vârstă, avere, convingeri politice, naționalitate, rasă, sex, religie, orientare sexuală. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere. În România, următoarele legi antidiscriminare sunt în vigoare: O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 48/2002 ref O.G. nr. 137/2000, Hotărârea nr. 1.194/2001 CNCD, Hotărârea nr. 1.258/2004 CNCD, Legea nr. 324 / 2006 ref O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 27/2004 ref O.G. nr. 77/2003 si O.G. nr. 137/2000, Instrucțiunea CNCD nr. 1 / 2003, O.G. nr. 77/2003 ref O.G. nr. 137/2003.