Școala gimnazială

Hai să ne dezvoltăm!
Înscrieri

MISIUNE

Formarea elevilor ca personalități autonome, creative, oferindu-le atenție și înțelegere.

VALORI

Onestitatea, încrederea, dragostea față de copii si dorința continuă de dezvoltare, în ritmul societății.

VIZIUNE

La Happy Children Academy, fiecare copil este important!

Școala noastră își concentrează eforturile educaționale în sensul formării elevilor săi ca absolvenți de succes, capabili să se integreze social, să ducă o viață de calitate.

Școala gimnazială luat naștere din nevoia existenței unui program instructiv-educativ de calitate.

Acordăm o mare importanță programului suplimentar de pregătire la disciplinele la care se susțin Evaluările Naționale.

Ne preocupă performanța olimpică la limba și literatura română, matematică, limba engleză, fizică, chimie și biologie. Rezultatele obținute în primul an sunt o dovadă certă.

Cursurile de limba engleză sunt susținute în mod intensiv, 10 ore/săptămână, de către profesori specializați în Marea Britanie.

Programele de educație individualizată pentru fiecare elev, dezvoltarea personală pentru fiecare nivel de studiu, consilierea școlară și vocațională pentru clasa a VIII-a sunt doar câteva dintre activitățile desfășurate în cadrul școlii. La acestea se adaugă și o gamă largă de activități extracurriculare.

Succesul actului educațional este asigurat printr-un proces de învățare centrat pe elev. Folosim strategii didactice interactive, într-un mediu prietenos, cu ajutorul cadrelor didactice calificate, special formate pentru a susține un act didactic performant.

Evaluarea, ca parte integrantă a sistemului de învățământ, se realizează conform normelor și metodologiilor MEN. Suplimentar, folosim  și alte metode moderne: proiect, portofoliu, observație individuală prin rapoartele semestriale de evaluare, testele inițiale și finale și portofoliul elevului.

La școala gimnazială Happy Children Academy, aprecierea și premierea elevilor se face prin evidențierea în cadrul întâlnirilor specifice. Elevilor le acordăm atât recompense, medalii, trofee și diplome în cadrul unor festivități speciale, cât și titlul: ”Elevul lunii”. Cu aceste ocazii, părinții primesc din partea instituției scrisori de felicitare.

Acordăm o atenție deosebită relației școală-familie. Eficiența acestei echipe are ca rezultat parcursul ascendent al elevului. În cadrul întâlnirilor (ședințe cu părinții, consultații, ateliere și workshop-uri, lecții deschise, asistențe) se abordează subiecte privind dezvoltarea individuală a copilului, progresul școlar, nivelul formării competențelor, identificându-se cauze, efecte și modalități de abordare.

d

Curriculum

Arii curriculare

l

Limbă și comunicare

Construirea profilului absolventului de gimnaziu prin comunicare, sensibilizare și exprimare culturală, îndrumându-l spre o dezvoltare personală armonioasă, adecvată contextului social.

Matematică și științele naturii

Matematica este un domeniu de creație bazat pe gândire logică și inovatoare. Acest domeniu îl va ajuta pe elev să exploreze și să înțeleagă lumea înconjurătoare.

h

Limba engleză

Abilitatea de a învăța limba engleză intensiv – 10 ore pe săptămână; 8 ore având la baza metodologia Cambridge iar 2 ore sunt activități de artă și teatru în limba engleza. Predarea se face de către profesori perfecționați în Marea Britanie, iar partea artistică este îndrumată de către profesori specializați în domeniul artei, vorbitori de limba engleza.

Tehnologii

Formarea abilităților practice pentru realizarea unui produs de calitate.
Crearea contextelor care favorizează formarea de atitudini responsabile față de sănătate, mediu, utilizând noile tehnologii de informare și comunicare.

Educație fizică, sport și sănătate

Activitățile influențează dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor, formează deprinderi motrice, dezvoltă capacitatea de efort și favorizează integrarea în mediul natural și social.

Om și societate

Domeniul își propune dezvoltarea gândirii critice a elevilor, construirea unui punct de vedere argumentat, formarea ca persoane capabile să valorizeze propria cultură și să aprecieze pozitiv diferite alte culturi, abilitatea de a transforma ideile în acțiune.

Arte

Acest domeniu ajută la formarea personalității elevului trezind interesul pentru artă și cultură, contribuind la formarea gustului muzical și stimulând simțul estetic, imaginația și creativitatea, dezvoltând siguranța de sine, autodisciplina, concentrarea și relaționarea pozitivă cu ceilalți. Abordările artistice în viata tinerilor reprezintă momente de satisfacție personală, de îmbogățire spirituală sau comuniune.

Consiliere și orientare

Dezvoltă personalitatea elevului prin autocunoaștere, cultivarea stării de bine și consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și iau decizii școlare, personale, de cariera și stil de viață sănătos.

Programe Extra Curriculare

y

Tinerii muzicieni

Activitățile din cadrul acestor cluburi dezvoltă și aprofundează calitățile muzicale ale elevilor. Au rolul de a pregăti viitoarele talente. Cluburi: Relaxare prin muzică, Pian, Canto.

Clubul de matematică și științe

Aprofundează și dezvoltă informațiile obținute în cadrul activităților de învățare propriu-zisă pentru performanță în domeniu. Cluburi: Excelență în matematică, Șah, Academia de Robotică, Fun Science.

Sport după școală

Ajută la formarea unui stil de viață sănătos al elevului, la dezvoltarea fizică armonioasă la menținerea sănătății și favorizează integrarea în mediul natural și social. Cluburi: Fotbal, Înot, Tenis, Aikido.

Artă & Design

Dezvoltă simțul creativ și estetic, frumosul și ajută la formarea personalității elevului. Cluburi: Dezvoltare personală prin arta, Teatru, Pictură, Desen în creion, Leadership, Public Speaking și Handmade for you.

Elevi

Distincții și premii

Profesori

Ani de la înființare

Unde ne găsiți

Grădinița: str. Stefan cel Mare, nr. 21A, Voluntari-Pipera, Ilfov
Școala: Bd. Pipera 113, Voluntari-Pipera, Ilfov

Telephone: 0722 512 577 sau 0733 923 264
Email: office@happychildrenacademy.ro
Program: L - V   între orele 8:00 - 18:00

Politica de antidiscriminare

Happy Children Academy nu discriminează pe baza criteriilor de vârstă, avere, convingeri politice, naționalitate, rasă, sex, religie, orientare sexuală. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere. În România, următoarele legi antidiscriminare sunt în vigoare: O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 48/2002 ref O.G. nr. 137/2000, Hotărârea nr. 1.194/2001 CNCD, Hotărârea nr. 1.258/2004 CNCD, Legea nr. 324 / 2006 ref O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 27/2004 ref O.G. nr. 77/2003 si O.G. nr. 137/2000, Instrucțiunea CNCD nr. 1 / 2003, O.G. nr. 77/2003 ref O.G. nr. 137/2003.